Wij krijgen geregeld de vraag waarom trolleys niet zijn toegestaan op de baan in de winterperiode en waarom men dus een draagtas moet gebruiken.

Antwoord:
Draagtassen zorgen ervoor dat spelers de kortste looproute nemen naar hun bal, terwijl met trolleys vaak vaste looproutes worden gehanteerd.
De belasting van de baan qua looproutes wordt dus beter verdeeld, wat het kwetsbare gras in de winter dus ten goede komt.

Trolleys veroorzaken daarnaast veel meer schade bij rijp en nattigheid.

Bij rijp breken alle grassprieten af die door de platte wielen worden platgedrukt, wat het gras vervolgens kwetsbaar maakt voor schimmels etc. omdat het zich in de winter niet herstelt.

Bij nattigheid wordt het oppervlaktewater door de platte wielen in de grond gedrukt, waardoor de luchtporiën in de grond gevuld worden met water. Hierdoor zal de grond heel snel ‘verslempen’ en ontstaat er modder. De toplaag wordt dan instabiel en het gras zal daardoor verdwijnen. Smalle luchtbanden zakken tevens door de toplaag, waardoor er sporen ontstaan.

Conclusie:
Wintergreens en draagtassen, geen populaire maatregel voor veel fanatieke golfers die in de winter graag een balletje willen slaan. Maar zoals vermeld is dit niet om de golfer te ‘pesten’, maar om de kwetsbare baan te ontlasten en te sparen, zodat deze in de lente, zomer en herfst er in een zo’n goed mogelijke conditie bij ligt. Kortom, neem in de winterperiode de wintergreens en draagtassen voor lief en pluk daar de rest van het jaar de vruchten van.

Noot:
Op de Shortgolfbaan kan het overigens zeker geen kwaad als men gedurende het hele jaar een draagtas gebruikt. Je hebt namelijk vaak maar 1, 2 of 3 clubs en een putter nodig, dus dit heeft in combinatie met een kleine draagtas nauwelijks gewicht. Sterker nog, bij nattigheid is het fysiek vaak zwaarder om een trolley voort te duwen/trekken dan een kleine draagtas te dragen. Tevens zijn de looppaden (fairways etc.) op de Shortgolfbaan klein en smal, waardoor iedereen nagenoeg dezelfde looproutes neemt en dus wordt deze grond het hele jaar intensief belast. Hoe minder belasting, hoe beter de kwaliteit van de baan op de langere termijn.

Tip:
Een volle set meenemen in een draagtas op de Grobbebaan is fysiek vrij zwaar. Neem dus een halve set (of zelfs een kwart) mee. Neem dus bijvoorbeeld een ijzer 5, 7 en 9 mee en laat de ijzer 6 en 8 in de locker/auto/thuis. Dit scheelt aanzienlijk in gewicht.
Beperk ook de hoeveelheid ballen in je tas. 20 ballen in de tas is bij een trolley nauwelijks te merken, maar bij een draagtas uiteraard wel.