De NGF heeft nieuwe handicaptabellen voor onze baan uitgegeven. Hieronder treft u de toelichting aan behorende bij deze wijziging. De nieuwe tabellen staan binnenkort ook op deze website onder menu ‘Golfbaan > Baaninformatie‘ en ze komen uiteraard ook als geprinte versie aan het wandbord te hangen in de sluis van het clubhuis.

Wat is het doel van een aanpassing van een ratingmethode voor Par-3-4 banen?

Het aanpassen van de ratingmethode zal er toe moeten leiden dat handicaps en Course en Slope Ratings van Par-3, Par-3-4 en langere banen beter met elkaar vergelijkbaar zijn. Spelers van verschillende banen zullen hierdoor op bijna elke baan een aantal slagen ontvangen dat beter overeenstemt met hun speelsterkte en zij zullen hierdoor met meer plezier op andere banen kunnen spelen.

Wat is de reden van aanpassing van de ratingmethode?

De afgelopen 3 jaar heeft de NGF scores van spelers die zowel op Par-3 banen als op langere banen geanalyseerd en tegelijkertijd hetzelfde gedaan voor spelers die spelen op een Par-3-4 baan.

Uit de analyse is gebleken dat spelers op hun eigen Par-3-4 baan regelmatig betere scores inleveren dan op langere banen. Dit lijkt te komen doordat de Par-3-4 baan een rating heeft die haar moeilijker laat zijn dan de werkelijke moeilijkheidsgraad. Hierdoor ontvangen spelers meer slagen bij een bepaalde handicap dan zou moeten. Dit zou een handicapverlaging kunnen opleveren naar een niveau dat op langere banen niet waargemaakt kan worden.

De uitkomst van deze analyse wordt bevestigd door de verzoeken van een aantal Par-3-4 banen om een tabel te ontvangen op basis van een rating zonder lengtecorrectie, omdat dat aantal eenzelfde ontwikkeling op hun eigen baan ziet als hierboven beschreven

Daarnaast is het huidige ratingsysteem zodanig opgezet dat spelers op banen tussen 2750 en 4400 (heren)/3720 (dames) meter voor het bepalen van de Course en Slope Rating te veel slagen ontvangen in verhouding tot de moeilijkheidsgraad van deze banen. De oorzaak hiervan is dat de zogenaamde scratchgolfer (een speler met handicap 0) geen of weinig volledige drives kan slaan als gevolg van de lengte van de meeste holes. Het ratingsysteem verdisconteert dit door de Course en Slope Rating rekenkundig te verhogen, waardoor alle spelers op deze banen te veel slagen ontvangen. Als gevolg hiervan worden hun handicaps te veel verlaagd op de eigen baan en krijgen zij daardoor te weinig slagen mee op een langere baan.

Nieuwe rating en tabellen in het NGF-banenbestand

De NGF zorgt ervoor dat de nieuwe Course en Slope Ratings in het NGF-banenbestand worden verwerkt, zodat softwareleveranciers deze in hun software kunnen inlezen.
Ook wordt de nieuwe handicaptabel in de Golf.nl app verwerkt.

Consequenties voor uw handicap

De nieuwe handicaptabellen hebben als gevolg dat u nu minder slagen mee krijgt op de Grobbebaan (C-status). Uw handicap dient hier op aangepast te worden, maar dit doen we alleen op uw verzoek.
Let op, golfers met een typisch ‘Spielehof’ handicap doen er goed aan om hun handicap te laten verhogen, om zodoende ook op A- en B-status banen een representatief handicap te hebben.