Wedstrijdreglement Spielehof
Revisie: 26 mei 2021
Let op: wijzigingen onder voorbehoud.

Algemene wedstrijdreglementen
De onderstaande regels zijn van toepassing voor alle wedstrijden welke worden georganiseerd door Golfclub Spielehof.

1. Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie (Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden. Aan de Commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de golfregels en de bepalingen van het wedstrijdreglement door de deelnemers aan de georganiseerde wedstrijden.

2. Algemeen
Voor sommige specifieke wedstrijden gelden aanvullende wedstrijdvoorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de specifieke wedstrijdreglementen van de betreffende wedstrijd. Deze kunt u terugvinden verderop in dit document onder de ‘specifieke wedstrijdreglementen’.

3. Amateurgolfers
Deelnemers aan wedstrijden moeten amateurgolfers zijn zoals gedefinieerd in de Amateurstatus Regel van de R&A Rules Limited (R&A), tenzij anders vermeld op de wedstrijdkalender. Spelers die niet voldoen aan deze regel zijn uitgesloten van deelname tenzij de Commissie anders heeft bepaald.

4. Handicap
De specifieke wedstrijdvoorwaarden van afzonderlijke wedstrijden vindt u verderop in dit document onder de ‘specifieke wedstrijdreglementen’.
Indien er voor deelname aan een bepaalde wedstrijd handicapeisen worden gesteld, dan moet aan deze eis zijn voldaan bij het sluiten van de inschrijftermijn. Indien een speler zich inschrijft voor een wedstrijd met een waarvan hij op het moment van inschrijving wist of behoorde te weten dat deze te laag is, zal de deelnemer in eerste instantie enkel op zijn fout worden gewezen. Indien de deelnemer binnen datzelfde kalenderjaar in herhaling valt zal hij op de consequenties van zijn nalatigheid worden gewezen en zal hij een waarschuwing krijgen waarbij hem zal worden gewezen op de sancties (zie onderstaande noot).

NOOT: Indien een deelnemer na een reeds verkregen waarschuwing, binnen datzelfde kalenderjaar, in herhaling valt dan zal de deelnemer worden geschorst voor de eerst volgende wedstrijd met een dezelfde benaming op de betreffende baan.

5. Inschrijving
Uiterlijke inschrijving
Inschrijving geldt voor de gehele wedstrijd. De inschrijving van een wedstrijd eindigt 3 dagen voor aanvang van deze wedstrijd om 23:00 uur. Een wedstrijd op zondagmorgen betekent dus dat de inschrijving op donderdagavond om 23:00 uur sluit. Uitzondering hierop zijn de wekelijks terugkerende clubwedstrijden zoals Dames- en/of Herenmiddagen. Hiervoor geldt een uiterlijke aanmeldingstijd van 1 dag voor aanvang van de wedstrijd.

Clubwedstrijden
Shortgolfbaan
Inschrijving voor georganiseerde clubwedstrijden (inclusief uitwisselingswedstrijden) door Golfclub Spielehof op de Shortgolfbaan is uitsluitend mogelijk voor abonnees van Golfbaan Spielehof met speelrecht voor de Shortgolfbaan of de Grobbebaan (inclusief Shortgolfbaan).

Grobbebaan
Inschrijving voor georganiseerde clubwedstrijden (inclusief uitwisselingswedstrijden) door Golfclub Spielehof op de Grobbebaan is uitsluitend mogelijk voor leden van Golfclub Spielehof die ook beschikken over een abonnement van Golfbaan Spielehof met speelrecht voor de Grobbebaan (inclusief Shortgolfbaan).
Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor nieuwkomers die gedurende hun eerste lidmaatschapsjaar nog aangesloten zijn bij een andere golfclub die hun handicapregistratie verzorgt.
Inschrijving voor georganiseerde Damesdagen op deze baan is hierbij uitsluitend mogelijk voor dames en inschrijving voor georganiseerde Herendagen op deze baan is hierbij uitsluitend mogelijk voor heren.

Uitstapjes
Inschrijving voor georganiseerde uitstapjes door Golfclub Spielehof naar collega banen (met A, B of C-status) is uitsluitend mogelijk voor leden van de golfclub die tenminste beschikken over een handicap van 54.0 of lager.

Open wedstrijden
Inschrijving voor georganiseerde open-wedstrijden door Golfclub Spielehof is uitsluitend mogelijk vanaf baanpermissie niveau betreffende open-wedstrijden op de Shortgolfbaan en vanaf handicap 54.0 niveau betreffende open-wedstrijden op de Grobbebaan, tenzij de Commissie anders heeft bepaald.

Actuele handicap gebruiken
De deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat de inschrijving voor de wedstrijd met de juiste handicap gebeurt. Indien de handicap na de inschrijving nog is verlaagt zal de speler op de wedstrijddag met zijn actuele handicap moeten spelen en deze nieuwe handicap voortijdig moeten melden aan de Commissie.

Inschrijfmogelijkheden
Alle inschrijvingen kunnen alleen geschieden via de website Golf Genius of via een e-mail naar golfclub[at]spielehof[punt]nl (zie noot).
Uitzondering: per telefoon in bijzondere situaties.

NOOT:
Let op, inschrijving via e-mail is pas definitief als je een bevestigingsmail hebt gekregen.
Bij een e-mail schrijven wij je namelijk in op Golf Genius (= indirect). Wil je zeker zijn van een plek, gebruik dan Golf Genius, want dan ben je direct ingeschreven.

6. Kosten
De kosten voor alle georganiseerde wedstrijden dienen op de wedstrijddag zelf betaald te worden.

Matchplay Competitie
De kosten voor de Matchplay competitie (georganiseerd op zowel de Shortgolfbaan als de Grobbebaan) dienen voorafgaand aan de eerste poulewedstrijd te worden voldaan. Indien de kosten niet op tijd zijn voldaan resulteert dit in een uitsluiting van deelname.

7. Deelname
Shortgolfbaan
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 54 personen per speelronde.

Grobbebaan
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 27 personen per speelronde.

Uitstapjes
Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de beschikbaarheid van de collega baan en kan dus per keer verschillen.

Uitwisseling De Lage Mors of Prinses Wilhelmina
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 18 personen van Golfclub Spielehof (9 Dame / Heer koppels).

Voor deze wedstrijd zal er op handicap worden geselecteerd. De laagste handicappers zullen hierbij worden opgesteld. Voor iedere wedstrijd geldt dat er een reservelijst zal worden bijgehouden. Wanneer er iemand voor de start van de wedstrijd afzegt/uitvalt zal de eerste van de reservelijst worden gevraagd om mee te doen.

8. Indeling / Startlijst
De indeling van de wedstrijd wordt op de wedstrijddag zelf bekendgemaakt. Voor alle wedstrijden geldt dat er wordt gestart op verschillende holes (Shotgun). Onder voorbehoud zal er een voorlopige flightindeling ter inzage bij de Commissie liggen. Door eventuele no-shows kan er echter van deze indeling afgeweken gaan worden. De definitieve flightindeling zal 10 minuten voorafgaand aan de wedstrijd bekend worden gemaakt tijdens een algemene briefing.

9. Afzeggen voor een wedstrijd
Een deelnemer moet minimaal 24 uur voorafgaand aan de wedstrijd schriftelijk of telefonisch afzeggen door te bellen naar het clubgebouw of te e-mailen naar golfclub[at]spielehof[punt]nl. Een afzegging is pas geldig als de ontvangst van de afzegging door de Commissie per e-mail of telefoon is bevestigd.

Een afzegging gedaan minder dan 24 uur voorafgaand aan de wedstrijd, zonder geldige reden, geldt als een te late afzegging.
Bij een te late afzegging zal de deelnemer in eerste instantie enkel op zijn fout worden gewezen. Indien de deelnemer binnen datzelfde kalenderjaar in herhaling valt zal hij op de consequenties van zijn nalatigheid worden gewezen en zal hij een waarschuwing krijgen waarbij hem zal worden gewezen op de sancties (zie onderstaande noot). Een deelnemer die in geval van overmacht minder dan 24 uur voorafgaand aan de wedstrijd wil afzeggen, kan dit uitsluitend telefonisch doen.

NOOT: Indien een deelnemer na een reeds verkregen waarschuwing, binnen datzelfde kalenderjaar, in herhaling valt dan zal de deelnemer worden geschorst voor de eerst volgende wedstrijd met een dezelfde benaming op de betreffende baan.

Halverwege een wedstrijd uitstappen
Indien een speler tijdens een wedstrijd uitstapt zonder een geldige reden, zal de deelnemer in eerste instantie enkel op zijn fout worden gewezen. Indien de deelnemer binnen datzelfde kalenderjaar in herhaling valt zal hij op de consequenties van zijn nalatigheid worden gewezen en zal hij een waarschuwing krijgen waarbij hem zal worden gewezen op de sancties (zie onderstaande noot). Indien een speler uit overmacht noodgedwongen is om uit de wedstrijd te stappen zullen hieraan geen consequenties verbonden zijn, echter dient de deelnemer hiervan wel melding te maken bij de Commissie. De verschuldigde kosten zullen echter wel gewoon moeten worden voldaan.

NOOT: Indien een deelnemer na een reeds verkregen waarschuwing, binnen datzelfde kalenderjaar, in herhaling valt dan zal de deelnemer worden geschorst voor de eerst volgende wedstrijd met een dezelfde benaming op de betreffende baan.

10. Meldingstijd
Een deelnemer behoort zich ten minste 30 minuten voorafgaand aan de wedstrijd te hebben gemeld bij de Commissie. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt dit als een no-show beschouwd (zie punt) en zal de eerste van de reservelijst worden gevraagd om mee te doen.

11. Scorekaart
Nadat een speler zich gemeld heeft bij de Commissie ontvangt hij zijn scorekaart. De speler is verplicht de scorekaart uit te wisselen met een van zijn medespeler op straffe van diskwalificatie. Tevens is de speler zelf verantwoordelijk voor de correctheid van zijn eigen scorekaart.

12. Wedstrijdvorm
De specifieke wedstrijdvormen van afzonderlijke wedstrijden vindt u verderop in dit document onder de ‘specifieke wedstrijdreglementen’.

13. Spelregels
De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’ zoals vastgesteld door de R&A en de plaatselijke regels zoals vastgesteld door de Commissie.

14. Afslagplaats
Grobbebaan
Bij wedstrijden die worden georganiseerd op de Grobbebaan spelen de heren met handicap 26.4 of lager vanaf de gele tees en de heren met handicap 26.5 of hoger en de dames vanaf de rode tees, tenzij de commissie anders heeft bepaald.

Shortgolfbaan
Bij wedstrijden die worden georganiseerd op de Shortgolfbaan spelen alle deelnemers vanaf de standaard tees tenzij er op de betreffende hole ook een ‘back tee’ aanwezig is. In dit geval zal er op de betreffende hole vanaf de ‘back tee’ gespeeld moeten worden. Bij uitzondering mag de Commissie beslissen om de ‘back tees’ buiten werking te stellen. Bijvoorbeeld in geval van een extreme deelname of om de veiligheid te waarborgen. In dit geval zal de wedstrijd worden gespeeld vanaf alle standaard tees.

Uitstapjes
Bij wedstrijden die worden georganiseerd op collega banen spelen de heren met handicap 26.4 of lager vanaf de gele tees en de heren met handicap 26.5 of hoger en de dames vanaf de rode tees, tenzij de commissie anders heeft bepaald.

15. Vervoer
Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer, tenzij de Commissie hiervoor toestemming heeft gegeven. Als vaste uitzondering hierop gelden de spelers die zijn aangesloten bij de Stichting Handicart en hiervan een geldig bewijs hebben.

16. Caddies
Caddies zijn niet toegestaan. Tenzij de Commissie anders heeft bepaald.

17. Kleding
Deelnemers worden geacht verzorgde (golf)kleding te dragen. Joggingbroeken zijn niet toegestaan.

18. Gehalveerde matches en ties
De specifieke handelswijze bij gehalveerde match en ties van afzonderlijke wedstrijden vindt u verderop in dit document onder de ‘specifieke wedstrijdreglementen’.

19. Onderbreken van het spel
De volgende signalen worden gebruikt:

 • Een lang aangehouden toon:
  Het spel moet onmiddellijk worden onderbroken (de hole mag niet worden uitgespeeld).
  Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de hoorn leidt dit tot diskwalificatie
 • Drie opeenvolgende tonen herhaald:
  Het spel onderbreken (De hole mag worden uitgespeeld).
 • Twee korte tonen herhaald:
  Het spel hervatten.

20. Hoffelijkheid
De deelnemer dient zich te onthouden van elk gedraging of uiting die door de Commissie als onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenspeler(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de Etiquette zoals opgenomen in deel 1 van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette zal de Commissie de speler diskwalificeren. Onder ‘ernstige overtredingen’ worden in ieder geval de overtredingen verstaan van de gedragsregels zoals genoemd in de bijlage. Echter zijn deze niet beperkt tot enkel deze overtreding.

21. No-show
Onder no-show wordt verstaan, het zonder bericht of zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start.
Bij een no-show zal de deelnemer in eerste instantie enkel op zijn fout worden gewezen. Indien de deelnemer binnen datzelfde kalenderjaar in herhaling valt zal hij op de consequenties van zijn nalatigheid worden gewezen en zal hij een waarschuwing krijgen waarbij hem zal worden gewezen op de sancties (zie onderstaande noot).

NOOT: Indien een deelnemer na een reeds verkregen waarschuwing, binnen datzelfde kalenderjaar, in herhaling valt dan zal de deelnemer worden geschorst voor de eerst volgende wedstrijd met een dezelfde benaming op de betreffende baan.

22. Groepen
De Commissie heeft het recht om reservespelers tot de startlijst toe te voegen ter vervanging van spelers die niet aan de start verschijnen of die zich niet binnen 30 minuten voor aanvang van een wedstrijd hebben gemeld bij de Commissie. Ook heeft de Commissie het recht om flightindelingen aan te passen als gevolg van een niet of te late melding van de deelnemer bij de Commissie.

23. Elektronische apparaten
Tijdens de wedstrijd behoren deelnemers geen elektronische apparaten te gebruiken of stand-by te hebben. Zie artikel ‘Hoffelijkheid’.

Afstandsmeters
Een speler mag elke afstandsmeter meenemen tijdens de wedstrijden op voorwaarde dat de speler het instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten. Het meten van bijvoorbeeld hoogteverschil of windsnelheid of het krijgen van clubadvies is nog steeds niet toegestaan. Apparatuur die deze functie bezit mag wel mee de baan op, maar alleen om er afstand mee te meten.

24. Langzaam spel
De Commissie behoudt zich het recht voor, bij een speler/partij die oponthoud veroorzaakt tijdens een wedstrijd regelend op te treden. Onder oponthoud wordt verstaan een afstandsverlies van meer dan één hole tussen twee op elkaar volgende partijen.
Wanneer men bij Stableford geen punten meer kan behalen, moet men de bal opnemen om de doorstroming in de baan te bevorderen.

25. Inleveren van de scorekaart
De deelnemer is verplicht bij Strokeplay of Stableford zijn eigen scorekaart, binnen 10 minuten na het beëindigen van zijn ronde te controleren en in te leveren bij de Commissie. Indien de speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan hij worden gediskwalificeerd.

26. Diskwalificatie
In uitzonderlijke gevallen mag de Commissie beslissen de straf van diskwalificatie niet op te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen, indien zij dat gerechtvaardigd vindt.

27. Bevoegdheid wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.

28. Bijlage
1. Gedragsregels
Onderstaande regels zijn van toepassing op alle wedstrijden van Golfclub Spielehof. Deze regels gelden de gehele betreffende wedstrijd zowel op de golfbaan als daarbuiten.
Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich gedurende een clubwedstrijd onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien de speler zich niet op zodanige wijze gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels.
Een overtreding van de gedragsregels gedurende een ronde buiten of op de baan tijdens een clubwedstrijd kan bestaan uit, echter is niet beperkt tot, de navolgende situaties:

 • Iedere handeling van een speler, waarbij hij bewust het risico neemt de baan te beschadigen (behalve bij het doen van een slag naar de bal in het spel).
 • Iedere vorm van diefstal gedurende een clubwedstrijd.
 • Onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en emotionele stemverheffingen.
 • Gebrek aan respect voor clubofficials, baanpersoneel, medespelers en/of toeschouwers
 • Opzettelijke overtreding van de golfregels.
 • Het achterhouden van enige doorslaggevende informatie over een overtreding van de golfregels
 • Het verlaten van de baan gedurende een ronde die meetelt voor het resultaat van de wedstrijd zonder een clubofficial hiervan in kennis te stellen of om reden die voor de wedstrijdleiding niet acceptabel zijn.
 • Het zich niet houden aan kledingvoorschriften.

Afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding, zal een clubofficial aan de spelers één of meer van de volgende sancties opleggen:

 • Uitsluiting van de speler voor de wedstrijd waarin de overtreding plaats vindt. De speler zal in dat geval niet in de gelegenheid worden gesteld zijn ronde af te maken.
 • Uitsluiting van de speler voor één of meer wedstrijden of gedurende een bepaalde periode.

Specifieke Wedstrijdreglementen
Wedstrijdreglementen voor afzonderlijke wedstrijdsoorten.

A. Uitstapjes
1. Handicap
Deelname aan de uitstapjes georganiseerd door de golfclub is slechts mogelijk als de speler tenminste in het bezit is van handicap 54.0 of lager. Eventuele aanvullende handicapeisen zijn afhankelijk van de baan waarop het uitstapje wordt georganiseerd.

2. Wedstrijdvorm
18 holes Stableford

3. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke score zal er worden gekeken naar de handicaps van de deelnemers. De persoon met de laagst handicap eindigt hoger in het klassement. In geval van een exact dezelfde handicap zal er achtereenvolgend worden gekeken naar de laatste 9 (hole 10-18), 6 (hole 13-18), 3 (hole16-18), 1 (hole 18) holes tot er een verschil ontstaat. Dit hoeven dus niet daadwerkelijk de laatst gespeelde holes van de speler te zijn in geval van een shotgunstart. De spelers met het hoogste aantal stablefordpunten zullen hoger in het klassement eindigen.

B. Spielehof Open (Shortgolfbaan)
1. Handicap
Deelname aan het Spielehof Open is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van baanpermissie niveau, tenzij de commissie anders heeft bepaald. Voor de netto uitslag worden de clubhandicaps van de leden gebruikt bij de omrekening. Voor niet-leden van Golfbaan Spielehof wordt de handicap bepaald aan de hand van de eerste speelronde. Het aantal slagen dat er boven par wordt gespeeld vormt voor deze deelnemer zijn daghandicap.

2. Wedstrijdvorm
2x 18 holes Strokeplay Bruto Netto met een maximum aantal slagen per hole van dubbel par +1

3. Gehalveerde matches en ties
Betreffende de 1e plaats Bruto
Bij een gelijke bruto score zal er een Play-off gespeeld worden over twee holes. Indien er na het spelen van deze twee holes een gelijke stand ontstaat zal de Play-off worden verlengt met steeds één hole tot er een winnaar uit komt.

Betreffende de 2e en 3e plaats of de 3e en 4e plaats Bruto
Bij een gelijke bruto score zal er achtereenvolgend worden gekeken naar de laatste 18, laatste 9 (hole 10-18), 6 (hole 13-18), 3 (hole16-18), 1 (hole 18) holes tot er een verschil ontstaat. Dit hoeven dus niet daadwerkelijk de laatst gespeelde holes van de speler te zijn in geval van een shotgunstart. De speler met de laagste score zal hoger in het klassement eindigen.

Betreffende de 1e tot 4e plaats Netto
Bij een gelijke netto score zal er worden gekeken naar de clubhandicap/daghandicap. Daarbij geniet een clubhandicap de voorkeur ten opzichte van een daghandicap. In geval van een exact dezelfde clubhandicap of daghandicap zal er achtereenvolgend worden gekeken naar de netto scores over de laatste 18, laatste 9 (hole 10-18), 6 (hole 13-18), 3 (hole16-18), 1 (hole 18) holes tot er een verschil ontstaat. Dit hoeven dus niet daadwerkelijk de laatst gespeelde holes van de speler te zijn in geval van een shotgunstart. De spelers met de laagste score zullen hoger in het klassement eindigen.

C. Boekelo Open (Grobbebaan)
1. Handicap
Deelname aan het Boekelo Open is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van handicap 54 of lager.

2. Wedstrijdvorm
2x 9 holes Strokeplay Bruto Netto met een maximum aantal slagen per hole van dubbel par +1

3. Gehalveerde matches en ties
Betreffende de 1e of de 2e plaats, de 2e en 3e plaats of de 3e en 4e plaats Bruto
Bij een gelijke bruto score zal er achtereenvolgend worden gekeken naar de laatste 9 (hole 10-18), 6 (hole 13-18), 3 (hole16-18), 1 (hole 18) holes tot er een verschil ontstaat. Dit hoeven dus niet daadwerkelijk de laatst gespeelde holes van de speler te zijn in geval van een shotgunstart. De speler met de laagste score zal hoger in het klassement eindigen.

Betreffende de 1e tot 4e plaats Netto
Bij een gelijke netto score zal er worden gekeken naar de handicap. Degene met de laagste handicap eindigt hoger in het klassement. In geval van een exact dezelfde handicap zal er achtereenvolgend worden gekeken naar de netto scores over de laatste 9 (hole 10-18), 6 (hole 13-18), 3 (hole16-18), 1 (hole 18) holes tot er een verschil ontstaat. Dit hoeven dus niet daadwerkelijk de laatst gespeelde holes van de speler te zijn in geval van een shotgunstart. De spelers met de laagste score zullen hoger in het klassement eindigen.

D. Maandbeker Competitie (Shortgolfbaan)
1. Handicap
Aan de Maandbeker Competitie georganiseerd op de Shortgolfbaan worden geen handicap of clubhandicap eisen gesteld.
Wel dient de speler tenminste de etiquetteregels te kennen en over enige kennis van de golfregels te beschikken. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient men echter wel een actieve clubhandicap (Shortgolfhandicap) te hebben. Hiervoor dient men twee keer deelgenomen te hebben aan een maandbeker wedstrijd georganiseerd op de Shortgolfbaan, tenzij de Commissie anders heeft bepaald.

Maandbeker 1 en 2 Competitie Shortgolfbaan
De Maandbeker Competitie bestaat uit twee categorieën. Een deelnemer maakt deel uit van de maandbeker 1 competitie wanneer zijn clubhandicap 11.4 of lager is. Een deelnemer maakt deel uit van de maandbeker 2 competitie wanneer zijn clubhandicap hoger is dan 11.4.

Jaarwinnaar Maandbeker Competitie Shortgolfbaan
In totaal worden er per jaar 7 maandbekerwedstrijden georganiseerd op de Shortgolfbaan.
Aan het einde van het jaar wordt er per categorie een jaarwinnaars bepaald. Hiervoor worden de 5 beste scores van elke speler bij elkaar opgeteld. Op basis van de clubhandicap van de speler tijdens zijn eerste maandbekerwedstrijd van het betreffende jaar wordt er bepaald of de speler meestrijd om de jaarprijs van de maandbeker 1 groep of om de jaarprijs van de maandbeker 2 groep.

2. Wedstrijdvorm
18 holes Stableford

3. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke score zal er worden gekeken naar de clubhandicaps van de deelnemers. De persoon met de laagst clubhandicap eindigt hoger in het klassement. Deze regel wordt ook gehanteerd bij het bepalen van de jaarwinnaars.

E. Maandbeker Competitie (Grobbebaan)
1. Handicap
Deelname aan de Maandbeker Competitie georganiseerd op de Grobbebaan is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van handicap 54 of lager. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient men echter wel een actieve handicap te hebben. Hiervoor dient een beginnend golfer tenminste vier keer een qualified ronde gespeeld te hebben, tenzij de Commissie anders heeft bepaald.

Maandbeker 1 en 2 Competitie Grobbebaan
De Maandbeker Competitie bestaat uit twee categorieën. Een deelnemer maakt deel uit van de maandbeker 1 competitie wanneer zijn handicap 26.4 of lager is. Een deelnemer maakt deel uit van de maandbeker 2 competitie wanneer zijn handicap 26.5 of hoger is.

Jaarwinnaar Maandbeker Competitie Grobbebaan
In totaal worden er per jaar 7 maandbekerwedstrijden georganiseerd op de Grobbebaan.
Aan het einde van het jaar wordt er per categorie een jaarwinnaars bepaald. Hiervoor worden de 5 beste scores van elke speler bij elkaar opgeteld. Op basis van de handicap van de speler tijdens zijn eerste maandbekerwedstrijd van het betreffende jaar wordt er bepaald of de speler meestrijd om de jaarprijs van de maandbeker 1 groep of om de jaarprijs van de maandbeker 2 groep.

2. Wedstrijdvorm
18 holes Stableford

3. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke score zal er worden gekeken naar de handicaps van de deelnemers. De persoon met de laagst handicap eindigt hoger in het klassement. Deze regel wordt ook gehanteerd bij het bepalen van de jaarwinnaars.

F. Matchplay Competitie (Shortgolfbaan)
1. Handicap
Aan de Matchplay Competitie georganiseerd op de Shortgolfbaan worden geen handicap of clubhandicap eisen gesteld.
Wel dient de speler tenminste de etiquetteregels te kennen en over enige kennis van de golfregels te beschikken. Tevens dient men over een actieve clubhandicap (Shortgolfhandicap) te beschikken. Hiervoor dient men twee keer deelgenomen te hebben aan een maandbeker wedstrijd georganiseerd op de shortgolfbaan, tenzij de Commissie anders heeft bepaald.

Omrekeningsfactor
Bij de Matchplay competitie zal er worden gewerkt met een omrekeningsfactor van ¾ van de playing handicap. De speler met de hoogste handicap ontvangt het volledige verschil aan slagen tussen de twee omgerekende playing handicaps van de twee spelers. De slagen zullen worden toegekend aan de holes met de laagste stroke index.

2. Wedstrijdvorm
Double Nine Matchplay (2x 9 holes) met handicap verrekening

3. Gehalveerde matches en ties
Poulefase
Bij een match die gelijk eindigt zullen de wedstrijdpunten gelijk worden verdeeld. Bij een gelijke eindstand in een poule zal er worden gekeken naar het onderlinge resultaat. Indien ook deze match gelijk is geëindigd zal er worden gekeken naar de clubhandicaps van de spelers. De persoon met de laagste clubhandicap geniet daarbij de voorkeur.

Knock-outfase
Een match die gelijk eindigt, behoort te worden beslist door middel van een beslissingswedstrijd, hole voor hole, totdat één partij een hole wint. De beslissingswedstrijd behoort te beginnen op hole 1. In geval van een match met handicapverrekening behoren de handicapslagen te worden toegekend als in de vastgestelde ronde.

G. Matchplay Competitie (Grobbebaan)
1. Handicap
Deelname aan de Matchplay competitie georganiseerd op de Grobbebaan is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van handicap 54 of lager. Tevens dient men over een actieve handicap te beschikken. Hiervoor dient een beginnend golfer tenminste vier keer een qualified ronde gespeeld te hebben, tenzij de Commissie anders heeft bepaald.

Omrekeningsfactor
Bij de Matchplay competitie zal er worden gewerkt met een omrekeningsfactor van ¾ van de playing handicap. De speler met de hoogste handicap ontvangt het volledige verschil aan slagen tussen de twee omgerekende playing handicaps van de twee spelers. De slagen zullen worden toegekend aan de holes met de laagste stroke index.

2. Wedstrijdvorm
9 holes Matchplay met handicap verrekening

3. Gehalveerde matches en ties
Poulefase
Bij een match die gelijk eindigt zullen de wedstrijdpunten gelijk worden verdeeld. Bij een gelijke eindstand in een poule zal er worden gekeken naar het onderlinge resultaat. Indien ook deze match gelijk is geëindigd zal er worden gekeken naar het aantal gewonnen holes van de spelers. Indien dit ook gelijk is, wordt er gekeken naar de handicaps van de spelers. De persoon met de laagste handicap geniet daarbij de voorkeur.

Knock-outfase
Een match die gelijk eindigt, behoort te worden beslist door middel van een beslissingswedstrijd, hole voor hole, totdat één partij een hole wint. De beslissingswedstrijd behoort te beginnen op hole 1. In geval van een match met handicapverrekening behoren de handicapslagen te worden toegekend als in de vastgestelde ronde.

H. Dames- & Herenmiddag (Shortgolfbaan)
1. Handicap
Aan de Dames- & Herenmiddag georganiseerd op de Shortgolfbaan worden geen handicap of clubhandicap eisen gesteld. Wel dient de speler tenminste de etiquetteregels te kennen en over enige kennis van de golfregels te beschikken.

2. Wedstrijdvorm
18 holes Stableford, tenzij de Commissie anders bepaald

3. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke score zal er worden gekeken naar de clubhandicaps van de deelnemers. De persoon met de laagst clubhandicap eindigt hoger in het klassement.

I. Herenmidddag (Grobbebaan)
1. Handicap
Deelname aan de Herenmidddag op de Grobbebaan is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van handicap 54 of lager.

2. Wedstrijdvorm
9 of 18 holes Stableford. De spelers die een 9 holes ronde spelen krijgen in het kader van de wedstrijduitslag voor de tweede 9 holes in plaats van 18 punten slechts 15 punten cadeau.

3. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke score zal er worden gekeken naar de handicaps van de deelnemers. De persoon met de laagst handicap eindigt hoger in het klassement.

J. Damesmiddag (Grobbebaan)
1. Handicap
Deelname aan de Damesdag op de Grobbebaan is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van handicap 54 of lager.

2. Wedstrijdvorm
9 holes Stableford

3. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke score zal er worden gekeken naar de handicaps van de deelnemers. De persoon met de laagst handicap eindigt hoger in het klassement.

K. Moonlight (Shortgolfbaan)
1. Handicap
Aan de Moonlight wedstrijd georganiseerd op de Shortgolfbaan worden geen handicap of clubhandicap eisen gesteld. Voor leden is het bij deze wedstrijd mogelijk om een introducé mee te nemen. Ook hiervoor worden geen handicap of clubhandicap eisen gesteld, echter wordt enige golfervaring wel op prijs gesteld.

2. Wedstrijdvorm
9 holes Greensome Strokeplay

3. Gehalveerde matches en ties
Daar er aan deze wedstrijd in principe geen prijzen worden gekoppeld zal er bij een gelijke score een gedeelde plaats worden gehanteerd.

L. Paaswedstrijd (Shortgolfbaan)
1. Handicap
Aan de Paaswedstrijd georganiseerd op de Shortgolfbaan worden geen handicap of clubhandicap eisen gesteld.
Wel dient de speler tenminste de etiquetteregels te kennen en over enige kennis van de golfregels te beschikken.

2. Wedstrijdvorm
18 holes Foursome met handicapverrekening

3. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke score zal er achtereenvolgend worden gekeken naar de laatste 9 (hole 10-18), 6 (hole 13-18), 3 (hole16-18), 1 (hole 18) holes tot er een verschil ontstaat. Dit hoeven dus niet daadwerkelijk de laatst gespeelde holes van de koppels te zijn in geval van een shotgunstart. De koppels met de laagste netto score zullen hoger in het klassement eindigen.

M. Eindejaarswedstrijd (Shortgolfbaan)
1. Handicap
Aan de Eindejaarswedstrijd georganiseerd op de Shortgolfbaan worden geen handicap of clubhandicap eisen gesteld.
Wel dient de speler tenminste de etiquetteregels te kennen en over enige kennis van de golfregels te beschikken.

2. Wedstrijdvorm
18 holes Greensome met handicapverrekening

3. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke bruto score zal er achtereenvolgend worden gekeken naar de laatste 9 (hole 10-18), 6 (hole 13-18), 3 (hole16-18), 1 (hole 18) holes tot er een verschil ontstaat. Dit hoeven dus niet daadwerkelijk de laatst gespeelde holes van de koppels te zijn in geval van een shotgunstart. De koppels met de laagste netto score zullen hoger in het klassement eindigen.

N. Uitwisseling De Lage Mors en Prinses Wilhelmina (Grobbebaan)
1. Handicap
Deelname aan de Uitwisselingswedstrijden tussen De Lage Mors of Prinses Wilhelmina op de Grobbebaan is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van handicap 54 of lager Indien een deelnemer een handicap van 37.0 of hoger heeft zal er bij de wedstrijd gerekend worden met een exact handicap van 36.0.

2. Wedstrijdvorm
18 holes Greensome Double Nine Matchplay met handicap verrekening.

Omschrijving
De wedstrijd bestaat uit 18 koppels (bij voorkeur Dame + Heer). 9 koppels vertegenwoordigen het Spielehof team en 9 koppels het Prinses Wilhelmina / De Lage Mors team. Elke koppels zal het opnemen tegen een koppel van de andere golfclub in een 18 holes Greensome Double Nine Matchplay wedstrijd met handicapverrekening. Per match zal er achtereenvolgend worden gekeken naar het resultaat over: de 1e 9 holes, 2e 9 holes en gehele 18 holes. Hierbij zijn er 6 punten te verdelen volgens het onderstaande schema. Tot slot zullen voor beide clubs van alle afzonderlijke koppels de behaalde punten worden opgeteld. De club met de meeste punten wint de wedstrijd en daarmee de wisselbeker.

# Gewonnen Gelijk Verloren
1e 9 holes 2 punten 1 punt 0 punten
2e 9 holes 2 punten 1 punt 0 punten
Totale 18 holes 2 punten 1 punt 0 punten

3. Afslagplaats
In beginsel slaan de dames af vanaf de rode tees en slaan de heren af vanaf de gele tees.
Indien de uitwisseling bij Prinses Wilhelmina Golf plaatsvindt mag er echter ook worden besloten om de dames vanaf de gele tees te laten afslaan mits de totale speellengte voor dames daarbij niet in hele grote mate toeneemt.

4. Onvolledig team
De opstelling van een team dient uiterlijk 2 uur voorafgaand aan de wedstrijd definitief te zijn. Indien een
van de golfclubs niet voldoende deelnemers bij elkaar heeft weten te krijgen zullen deze niet verkregen spelers in de laatste partij worden opgesteld. De partij zal daarbij komen te vervallen en de punten hiervan zullen naar de tegenstander gaan.

Indien een opgestelde speler niet aan de start verschijnt, zullen de punten van de betreffende match naar de tegenstander gaan. De oorspronkelijke opstelling blijft daarbij echter gehandhaafd. Invallers zijn dan niet meer toegestaan.

Indien een opgestelde speler van een koppel tijdens een ronde uitvalt dan zullen alle niet gespeelde holes van die match worden gewonnen door de tegenstander. De oorspronkelijke opstelling blijft gehandhaafd, als ware het team nog compleet is. Invallers zijn dan niet meer toegestaan.

6. Toss
Alvorens de wedstrijd van start gaat zal er getost worden om te bepalen welk team als eerste afslaat op de eerste hole. Het team dat de toss wint slaat daarbij als eerste af op de eerste hole.

7. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke einduitslag (gelijk aantal matchpunten) zal er als eerst worden gekeken naar het aantal ‘Dame + Heer’-koppels van de afzonderlijk clubs. De club met de meest ‘Dame + Heer’-koppels geniet de voorkeur. Indien dit aantal gelijk blijkt te zijn zal er worden gekeken naar de som van het totaal aantal up over 18 holes. Indien dit aantal gelijk is wordt er gekeken naar de som van het totaal aantal up over de 2e 9 holes. Indien ook dit aantal gelijk is worden achtereenvolgend de onderlinge flight uitslagen met elkaar vergeleken in volgorde van het gerangschikte wedstrijd formulier. Wanneer ook dit niet tot een uitslag leidt beslist het lot.

O. Uitwisseling Shortgolfbanen (n.v.t.)
Verwijderd

P. Koningswedstrijd (Shortgolfbaan)
1. Handicap
Aan de Koningswedstrijd georganiseerd op de Shortgolfbaan worden geen handicap of clubhandicap eisen gesteld.
Wel dient de speler tenminste de etiquetteregels te kennen en over enige kennis van de golfregels te beschikken.

2. Wedstrijdvorm
18 holes Texas Scramble (Super ball)

3. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke bruto score zal er achtereenvolgend worden gekeken naar de laatste 9 (hole 10-18), 6 (hole 13-18), 3 (hole16-18), 1 (hole 18) holes tot er een verschil ontstaat. Dit hoeven dus niet daadwerkelijk de laatst gespeelde holes van de teams te zijn in geval van een shotgunstart. De teams met de laagste score zullen hoger in het klassement eindigen.

Q. Vossenjacht (Grobbebaan)
1. Handicap
Deelname aan de Vossenjachtwedstrijd op de Grobbebaan is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van handicap 54 of lager.

2. Wedstrijdvorm
9 holes Vossenjacht

3. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke bruto score zal er achtereenvolgend worden gekeken naar de laatste 9 (hole 10-18), 6 (hole 13-18), 3 (hole16-18), 1 (hole 18) holes tot er een verschil ontstaat. Dit hoeven dus niet daadwerkelijk de laatst gespeelde holes van de speler te zijn in geval van een shotgunstart. De spelers met de meeste punten zullen hoger in het klassement eindigen.

R. Sinterklaaswedstrijd (Grobbebaan)
1. Handicap
Aan de Sinterklaaswedstrijd georganiseerd op de Grobbebaan worden geen handicap of clubhandicap eisen gesteld.

2. Wedstrijdvorm
18 holes Fourball-Betterball (Stableford berekening)

3. Gehalveerde matches en ties
Bij een gelijke bruto score zal er achtereenvolgend worden gekeken naar de laatste 9 (hole 10-18), 6 (hole 13-18), 3 (hole16-18), 1 (hole 18) holes tot er een verschil ontstaat. Dit hoeven dus niet daadwerkelijk de laatst gespeelde holes van de koppels te zijn in geval van een shotgunstart. De koppels met het hoogste aantal stablefordpunten zullen hoger in het klassement eindigen.